Regulamin serwisu

16.03.2014

Regulamin serwisu internetowego Obserwatorfinansowy.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Obserwatorfinansowy.pl (dalej-Serwis).
 2. Właścicielem Serwisu jest Narodowy Bank Polski.
 3. Serwis nie przedstawia oficjalnego stanowiska Narodowego Banku Polskiego. Publikowane w serwisie treści są autorskimi materiałami przygotowanymi przez redakcję serwisu oraz jej współpracowników lub przedrukami materiałów dokonanymi za zgodą właścicieli praw autorskich. Redakcja samodzielnie decyduje o zawartości serwisu i dokonuje w nim zmian.
 4. Każdy może korzystać z Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 6. Treści zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie na osobisty użytek użytkownika. Wykorzystanie w innych celach wymaga pisemnej zgody redakcji.
 7. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu.
 8. Serwis nie świadczy usług w rozumieniu obowiązujących przepisów i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

Komentarze

 1. Każdy może zamieszczać komentarze do treści opublikowanych w Serwisie.
 2. Dodanie komentarza wymaga podania adresu email oraz imienia/nicka. Redakcja nie weryfikuje prawdziwości w/w danych.
 3. Zamieszczający komentarz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść swoich komentarzy prezentowanych w Serwisie, w szczególności za naruszenie praw własności, prawa do wizerunku, ochrony prywatności innych osób. Użytkownik jest zobowiązany zwolnić Narodowy Bank Polski z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec redakcji lub Narodowego Banku Polskiego w związku z tymi komentarzami.
 4. Komentarze są moderowane. Redakcja może odrzucić komentarz bez podania przyczyny.

§ 3

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników zgłaszających komentarze są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zamieszczania i moderowania komentarzy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Użytkownicy mają prawo wglądu do dotyczących ich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
 4. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez Obserwatora Finansowego jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Administrator danych przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi i wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

Odpowiedzialność

 1. Informacje i materiały mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania treści prezentowanych w Serwisie, w szczególności za decyzje podjęte na ich podstawie.
 3. Redakcja nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Redakcja może zaprzestać udostępniać Serwis w każdej chwili bez podania przyczyn.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczane w Serwisie. Zmiany w regulaminie są wiążące od momentu ich ogłoszenia w Serwisie.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia w Serwisie.

Popularne artykuły