Przez spowolnienie w Chinach rozpada się koreański model eksportu

09.06.2016
Spadek chińskiego popytu na dobra importowane jest największym zagrożeniem dla perspektyw handlu zagranicznego większości krajów tego regionu. Gospodarki takie jak południowokoreańska czekają spore trudności.


Wartość południowokoreańskiego eksportu od początku tego roku jest średnio prawie o 13 proc. niższa niż w tym samym okresie roku 2015. Co prawda w dużym stopniu zostało to spowodowane przez niskie ceny na giełdach towarów masowych, ale szybszy spadek wartości eksportu od ostatniego kwartału 2015 r. świadczy również o występowaniu w południowokoreańskim sektorze zewnętrznym skutków spowolnienia w Chinach, które są największym rynkiem zbytu Korei Południowej.

Ponieważ jej gospodarka w większości jest nastawiona na eksport i miała problemy z przywracaniem równowagi poprzez pobudzanie wzrostu napędzanego przez popyt krajowy, w nadchodzących miesiącach jest narażona na trudności. Wydaje się, że o dobrej formie sektora zewnętrznego przesądzą innowacje i dywersyfikacja eksportu do Chin.

Chińska polityka zrównoważenia

Spadek chińskiego popytu na dobra importowane bezsprzecznie stwarza największe zagrożenie dla perspektyw handlu zagranicznego większości krajów tego regionu, a także dla ogólnego wzrostu gospodarczego. Obawy nasilała większość danych z 2015 r., bo świadczyły one o utrzymującej się stagnacji wartości chińskiego importu i eksportu towarów handlowych, co w większości zostało spowodowane przez niższe ceny towarów masowych.

Chociaż wśród politycznych priorytetów chińskich władz najważniejsze jest przywrócenie równowagi w gospodarce (od produkcji przemysłowej po konsumpcję i wzrost napędzany przez usługi), proces ten nie pozwoli uniknąć zmniejszenia tempa rozwoju gospodarczego w Chinach. Jednocześnie spowolnienie, szczególnie w produkcji przemysłowej, ułatwi przywracanie równowagi przede wszystkim w krajach, które świadczą usługi podmiotom tego sektora (ponieważ Korea Południowa ma wielkie znaczenie w łańcuchu wartości).

Trzeba też dodać, że zmiany zachodzące na drugim końcu łańcucha, mianowicie pięcie się Chin po szczeblach drabiny produkcji przemysłowej, stwarzają również możliwości rozwoju gospodarek o niższych dochodach. Ogromne znaczenie ma to, że wskutek wzrostu płac w Chinach wiele firm postanowiło wznosić zakłady w innych krajach, gdzie produkują z nastawieniem na eksport towary wymagające dużych nakładów pracy.

W ostatnich kilku latach w Bangladeszu odnotowano imponujący rozwój branż odzieżowej i tekstylnej. W 2017 r. nastąpi dalszy wzrost. Z kolei w Wietnamie nadal rozwija się branża producentów podzespołów elektronicznych o mniejszej wartości dodanej, przyciągając bezpośrednie inwestycje zagraniczne sporej wielkości. W tej dziedzinie Chiny nie mogą już konkurować cenowo.

W różnym stopniu zyskają także inne kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Najważniejsze jednak są tu kraje znajdujące się wyżej w łańcuchu wartości przy handlu z Chinami.

Ośrodek Economist Intelligence Unit przeprowadził badania pozwalające ustalić, jak Korea Południowa zniesie spadek popytu w Chinach na jej produkty. Wykorzystano w nich wyniki analiz gospodarki japońskiej, ponieważ Korea Południowa i Japonia mają podobne struktury gospodarcze.

Oba kraje ponadto cechują się podobnymi strukturami eksportu, w którym duże znaczenie mają towary pośrednie i wytwarzane dobra o dużej wartości. W 2014 r. Koreańskie Stowarzyszenie Handlu Międzynarodowego obliczyło, że eksport japoński i południowokoreański były w połowie podobne. Do tego dla obu państw Chiny pozostają ważnym rynkiem eksportowym (w przypadku Japonii drugim, po USA).

Konkurencja i dywersyfikacja

Z powodu podobnej struktury eksportu do najważniejszych czynników decydujących o różnicach między konkurującymi z sobą, szczególnie na rynku chińskim, towarami japońskimi i południowokoreańskimi należy wartość ich walut. W ujęciu realnym won staje się coraz mniej konkurencyjny w stosunku do jena, gdyż władze japońskie mają problemy z wywołaniem reflacji. Ważniejsze jednak jest to, że Japonia charakteryzuje się większą dywersyfikacją eksportu, a do tego jej produkty są częściej atrakcyjne dla importerów.

Dostawy do Chin stanowiły 17,5 proc. całości eksportu japońskiego i 26 proc. południowokoreańskiego. Stosunkowo duża ekspozycja Korei Południowej na Chiny będzie się powiększać, gdyż w wyniku porozumienia tych krajów w sprawie wolnego handlu, które weszło w życie w grudniu 2015 r., zaczyna się znosić cła na ponad 90 proc. dóbr w handlu między nimi. Nadal nie ma natomiast układu o wolnym handlu między Japonią a Chinami.

Powiązania z Chinami

Dla Korei Południowej Chiny są największym źródłem dóbr importowanych oraz najważniejszym odbiorcą dóbr eksportowanych. Południowokoreańskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii podaje, że w październiku 2015 r. udział Korei Południowej w chińskim rynku importowym wynosił 10,8 proc., przewyższając japoński (8,9 proc.).

Coraz większa zależność Korei Południowej od Chin w dziedzinie handlu to konsekwencja głębokiej integracji łańcucha dostaw. Z tego powodu Korea Południowa jest bardziej narażona na skutki przywracania równowagi w chińskiej gospodarce niż Japonia, gdyż zmniejszy się zależność Chin od importowanych z Korei Południowej dóbr pośrednich.

Dążenia do dywersyfikacji eksportu do Chin (tak aby w jego strukturze nakłady na produkcję przemysłową i maszyny traciły na znaczeniu w stosunku do dóbr konsumpcyjnych) to sprawa wielkiej wagi zarówno dla Korei Południowej, jak i Japonii. Konkurencja będzie trudna. Koreańska fala (hallyu), czyli ekspansja kulturowa wypierającej Chiny Korei Południowej, napędza sprzedaż południowokoreańskich kosmetyków oraz artykułów żywnościowych i modowych.

Japonia dogania Koreę, bo boom turystyczny w Chinach napędza apetyt konsumentów na japońskie towary. Korea Południowa i Japonia nadal będą też walczyć o chińskich nabywców w dziedzinie usług.

© [2016] The Economist Intelligence Unit Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł opublikowany na licencji, tłumaczenie NBP. Oryginał w j. angielskim znajduje się w bazie www.viewswire.com


Tagi


Dodaj komentarz


− trzy = 3

Popularne artykuły

Related Posts


Artykuły powiązane