Delta Rzeki Perłowej zmienia się w wielkie centrum gospodarcze

30.07.2014
Rozwój gospodarczy Hongkongu i Makau zależy od przyszłości chińskiej prowincji Guangdong. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę powstanie tu zintegrowany system gospodarczy na obszarze zamieszkanym przez ponad 100 mln osób. Już teraz granice się zacierają.

Makau (CC By NC Oulscape)


Wprawdzie pod względem politycznym Hongkong i Makau mają status regionów autonomicznych, ale stworzyły modele gospodarcze cechujące się wielką zależnością od rozwoju gospodarki w kontynentalnych Chinach i od polityki władz. W obu handel detaliczny, turystyka i usługi hotelarskie oraz gastronomiczne zależą od tego, ile wydadzą przyjezdni z Chin. W Makau turystyka napędza rozwijającą się błyskawicznie branżę gier hazardowych i budownictwo. Hongkong natomiast odgrywa ważną rolę jako ośrodek usług finansowych, handlu, transportu i logistyki dla całych południowych Chin.

Po stronie chińskiej hongkońskie inwestycje i know-how miały udział w tym, że Kanton (Guangzhou) znalazł się wśród najbardziej rozwiniętych stolic chińskich prowincji. Dongguan i Foshan, miasta o statusie prefektur, odniosły korzyści dzięki inwestycjom podmiotów z Hongkongu w przemysł. Shenzhen, kiedyś zwykła wioska, w wyniku takich samych inwestycji jest obecnie jednym z najbogatszych chińskich miast. Rozwija się w nim branża usługowa, która uzupełnia ofertę wyspecjalizowanych firmy z Hongkongu i z nimi konkuruje. Maleńkie Makau nie wywarło aż tak wielkiego wpływu na rozwój położonych blisko niego regionów prowincji Guangdong. Na razie sąsiednie miasto Zhuhai jest mniejsze od Shenzhen i odnosi mniej sukcesów, ale i tak jest o wiele zamożniejsze od większości innych miast Chin.

(infografika D. Gąszczyk/CC by Freedom II Andres)

Przedsięwzięcia infrastrukturalne łączą miasta

Bardzo niewiele brakuje do tego, aby całą prowincję Guangdong można było uznać za gospodarkę o wysokim dochodzie. Ośrodek Economist Intelligence Unit przewiduje, że w 2014 r. jej PKB dochód per capita wyniesie 10, 04 tys. dol. Wygląda więc na to, że prowincja jest gotowa, aby przejść do nowocześniejszych branż technologicznych i nowoczesnych usług. Ponieważ w tym regionie znajduje się wiele konurbacji, zapowiada to ważną zmianę w rozwoju tych terenów. Ośrodki te są łączone przez przedsięwzięcia infrastrukturalne, powstają aglomeracje, które pod względem liczby ludności konkurują z podobnymi obszarami w Ameryce Północnej, Europie i Japonii. Budowany obecnie system mostów i tuneli, który połączy Hongkong, Makau i Zhuhai, pozwoli skrócić do 45 min podróż samochodem przez deltę Rzeki Perłowej (obecnie to około 4 godz.). Budowa ma zostać ukończona w 2016 r. Powinno to spowodować zwiększenie przepływów kapitału inwestycyjnego do mniej rozwiniętych terenów leżących w zachodniej części regionu, gdzie ceny ziemi są niższe. Miasto Shenzhen planuje budowę własnego mostu przez estuarium Rzeki Perłowej, który połączy je z leżącym na kontynencie Zhongshan. Budowa ma być ukończona w 2021 r.

Rozbudowuje się ponadto sieć kolejową, co także powoduje ściślejsze połączenie ośrodków miejskich całego regionu. W 2017 r. zostanie oddana do użytku linia dla pociągów ekspresowych, która połączy Kanton z Hongkongiem przez Shenzhen. Czas podróży między tymi miastami zostanie skrócony do 48 min. Przyjezdni z kontynentu znajdą się bezpośrednio w zachodniej części Koulunu (to położona na kontynencie północna część terytorium Hongkongu) przekształcanej obecnie w centrum kulturalne.

W styczniu 2013 r. zaczęły kursować bezpośrednie pociągi z Kantonu do granicy Makau. Do 2015 r. prowadząca z Kantonu linia szybkiej kolei miejskiej zostanie przedłużona do lotniska w Zhuhai, a tunel podmorski umożliwi połączenie z Makau.

Sieci metra w Kantonie, Dongguan i Shenzhen zostaną połączone do 2020 r., a ogromna liczba przedsięwzięć strukturalnych ma skrócić czasy podróży między dziewięcioma miastami prowincji do zaledwie godziny.

Wymazywanie granic

Władze Zhuhai zamierzają połączyć kompleks mostów i tuneli między Hongkongiem, Zhuhai i Makau z parkiem logistycznym w ich mieście, co jest jednym z dowodów na to, jak infrastruktura może powodować rozwój. Integracja, której już jesteśmy świadkami, osiągnie jeszcze wyższy poziom, gdyż granice między regionami autonomicznymi a sąsiednimi terenami zostaną wymazane. Już do tego dochodzi, np. Uniwersytet Makau wynajął od władz prowincji Guangdong wyspę Hengqin o powierzchni 1 km kw. Porozumienie, które będzie obowiązywać do 2049 r., kiedy Makau oficjalnie utraci autonomię, zawarto częściowo z powodu braku terenów budowlanych w samym Makau. Hengqin wybrano ze względu na potencjał rozwoju turystyki zgrany z tym, co proponują Hongkong i Makau.

Również hongkońska gospodarka przekracza granice regionu autonomicznego, tworząc mocniejsze powiązania z Shenzhen i Qianhai, miastem, które chińskie władze postanowiły uczynić strefą pilotażową, gdzie zrealizuje się program liberalizacji systemu finansowego. Wysuwa się również propozycje rozwoju terenów na granicy Hongkongu. Wzniesiono by tam nowe miasta, do których chińscy obywatele mogliby się udawać bez wiz. W przyszłości wysokie ceny ziemi i względy przestrzenne w samym terytorium autonomicznym mogą spowodować, że władze Hongkongu będą wznosić publiczne budynki mieszkalne za granicą, w Shenzhen. Takie inicjatywy doprowadzą do stopniowego wymazania granicy.

Na terenach należących do Chińskiej Republiki Ludowej do większej integracji dziewięciu metropolii prowincji Guangdong przyczyni się ostateczne zniesienie chińskiego systemu meldunkowego. Władze państwowe już rozpoczęły reformy, które stopniowo zliberalizują zasady meldunku, choć zapewne potrwa to wiele lat. Panuje też przekonanie, że przywódcy państwowi myślą o strefie wolnego handlu obejmującej Hongkong, Makau, wyspę Hengqin, Qianhai oraz strefę Nansha w prowincji Guangdong i strefę wolnocłową na kantońskim lotnisku Baiyun. W takiej strefie prawdopodobnie wprowadzono by pełną wymienialność chińskiej waluty, przyjęto regulacje ułatwiające handel i uproszczono procedury obowiązujące w przypadku inwestycji. Na utworzeniu takiej strefy zależy władzom prowincji Guangdong, które wywierają naciski po części po to, aby sprostać wyzwaniu ze strony delty Jangcy, gdzie ustanowiono szanghajską strefę wolnego handlu.

Wszystkie planowane przedsięwzięcia mogą się opóźnić przez problemy polityczne wskutek trwającego dochodzenia w sprawie Wana Qinglianga, byłego burmistrza Kantonu i sekretarza partii.

Kto najwięcej zyska na integracji?

Natłok turystów sprawia, że niechęć wobec Chińczyków z Chińskiej Republiki Ludowej w Hongkongu i Makau może zacząć negatywnie wpływać na inicjatywy prowadzące do integracji. Wydaje się jednak, że właśnie integracja jest jedyną metodą rozłożenia tego problemu na większy obszar. Do tego władze regionu zdecydowanie popierają taką politykę.

Przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w delcie Rzeki Perłowej prawdopodobnie zapewnią najwięcej korzyści sąsiadującej z Makau mniej rozwiniętej części zachodniej, ponieważ inwestycje w handel detaliczny, budownictwo mieszkaniowe, transport i logistykę oraz przemysł przeniosą się do tego regionu, gdzie koszty są niższe. Makau przypuszczalnie pozostanie światowej klasy ośrodkiem gier hazardowych, bo jeszcze przez wiele lat w Chińskiej Republice Ludowej kasyna będą zakazane.

Jeśli chodzi o Hongkong, perspektywy są mniej pewne. Nie ma gwarancji, że utrzyma szczególną pozycję w delcie. Kanton i Shenzhen od dawna z nim rywalizują, a przy tym mają lepsze powiązania polityczne z władzami centralnymi. Władze Hongkongu i przywódcy tamtejszego biznesu zdają sobie jednak sprawę, że jeśli to terytorium nie wdroży inicjatyw integracyjnych i nie dostosuje się do integracji, prawdopodobieństwo, że zostanie zepchnięte na dalszy plan, będzie jeszcze większe.

© [2014] The Economist Intelligence Unit Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł opublikowany na licencji, tłumaczenie NBP. Oryginał w j. angielskim znajduje się w bazie www.viewswire.com


Tagi


  • Wieslaw Pilch pisze:

    Ostatni akapit najlepiej obrazuje sytuację w tym regionie. Myślę że najlepsze lata HK ma już za sobą. I to głównie ze względu na rozwijająca się FTZ w Szanghaju.

Dodaj komentarz


pięć + = 8

Popularne artykuły

Related Posts


Artykuły powiązane