Piotr Rosik

Piotr-Rosik

Jest redaktorem naczelnym dwutygodnika Pieniądze&Inwestycje. Były dziennikarz ekonomiczny Gazety Giełdy Parkiet oraz Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu makroekonomii (INE PAN/NBP), zarządzania (SGH), inwestowania (SGH).