Bohdan Wyżnikiewicz

Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Absolwent ekonometrii w SGPiS. Stypendysta Fulbrighta. Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984).

W latach 1991-1992 prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Doradca prezesa GUS. Członek Komitetu Prognoz PAN, członek rad naukowych w GUS i PARP, gościnny wykładowca akademicki w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Gdańskim, wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, publicysta gospodarczy.