cat_name; $id++; } $result = array_diff($filter_dif,$filter_cat); sort($result); $filter_count_3 = count($result); $id=0; while ( $id <= $filter_count_3-1 ) { if ( $id != $filter_count_3-1 ) {echo $result[$id].', ';} else { echo $result[$id].'.';} $id++; } */ ?>

Redakcja Obserwatora Finansowego

13.05.2016
bien pion Krzysztof Bień, redaktor naczelny
16 km Katarzyna Mokrzycka, zastępca redaktora naczelnego
8-ania glowka Anna Maślankowska-Błaszkiewicz, sekretarz redakcji
Marek Pielach, dziennikarz

>>Autorzy Obserwatora Finansowego

ObserwatorFinansowy.pl
Warszawa 00-919
ul. Świętokrzyska 11/21

tel. +48 (22) 185 91 85
E-mail: redakcja@obserwatorfinansowy.pl