Magazyn Spot On

Każdy numer Magazynu Spot On można bezpłatnie pobrać na smartfon i tablet z:
App Store
Google Play

***
Spot On jest magazynem przygotowywanym przez redakcję serwisu ekonomicznego ObserwatorFinansowy.pl. Misją portalu jest prezentacja i popularyzacja pogłębionej wiedzy i myśli ekonomicznej w obszarach makroekonomii, szeroko rozumianych finansów publicznych, bankowości, a także rynków finansowych. Na jego łamach zamieszczane są autorskie publikacje polskich i zagranicznych ekonomistów i dziennikarzy. Spot On, podobnie jak ObserwatorFinansowy.pl, jest przedsięwzięciem niekomercyjnym i nie zawiera reklam.