Narodowy Bank Polski

Konferencja naukowa

Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy

Narodowy Bank Polski,
Towarzystwo Ekonomistów Polskich,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocław, 12 kwietnia 2019 r.

Konferencja odbędzie się w sali 2D, im. Witolda Świdy, budynek D, w godzinach 9:00-18:05
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Uniwersytet Wrocławski,
ul. Uniwersytecka 7-10.


Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Beata Javorcik profesor na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Oksfordzkiego, research fellow w: Centre for Economic Policy Research, CESifo, Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy, oraz członek Royal Economic Society. W swoich badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach handlu międzynarodowego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenie chęci udziału możliwe jest tylko poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który znajdziecie Państwo pod linkiem https://conferences.nbp.pl/TEFUW2019UZ. W przypadku pytań prosimy o kontakt: Konferencja.PG@nbp.pl

Liczymy na Państwa udział w konferencji.


Rada Programowa konferencji

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz – TEP, SGH

Sekretarz:
Jan Baran – NBP, UW

Członkowie:

 • Dr hab. Henryk Ćwikliński – TEP, UG
 • Dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak –TEP, Uczelnia Łazarskiego
 • Dr hab. Jakub Growiec – NBP, SGH
 • Prof. dr hab. Urszula Grzelońska – TEP, INE PAN
 • Dr hab. Jan Hagemejer – NBP, UW
 • Dr hab. Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu NBP, UW
 • Dr hab. Marcin Kolasa – NBP, SGH
 • Dr hab. Jacek Kotłowski – NBP, SGH
 • Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – TEP, UWr
 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – TEP, UE w Poznaniu
 • Dr hab. Rafał Matera – UŁ
 • Dr Jakub Mućk – NBP, SGH
 • Dr Wiktor Wojciechowski – TEP, SGH
Komitet organizacyjny
 • Anna Juranek – NBP
 • Dr Alicja Sielska - UWr
 • Dr Katarzyna Wasiak – NBP

NBP interest rates

Reference rate 1.50
Lombard rate 2.50
Deposit rate 0.50
Rediscount rate 1.75

Exchange rates

Table of 2019-08-20
1 EUR4.3656
1 USD3.9408
1 CHF4.0227
1 GBP4.7654
100 JPY3.7023

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept