Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 03/2020 23/03/20
(02.20)
23/04/20
(03.20)
25/05/20
(04.20)
23/06/20
(05.20)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 03/2020 06/03/20
(02.20)
07/04/20
(03.20)
07/05/20
(04.20)
05/06/20
(05.20)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 03/2020 16/03/20
(01.20)
14/04/20
(02.20)
14/05/20
(03.20)
15/06/20
(04.20)
Bilans płatniczy - kwartalny 03/2020 31/03/20
(12.19)
- - 30/06/20
(03.20)
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 03/2020 06/03/20
(02.20)
07/04/20
(03.20)
07/05/20
(04.20)
05/06/20
(05.20)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 03/2020 20/03/20
(02.20)
21/04/20
(03.20)
21/05/20
(04.20)
19/06/20
(05.20)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 03/2020 31/03/20
(12.19)
- - 30/06/20
(03.20)
Zadłużenie zagraniczne 03/2020 31/03/20
(12.19)
- - 30/06/20
(03.20)
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,00
Lombardowa 1,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,05
Dyskonto weksli 1,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-04-06
1 EUR4,5612
1 USD4,2257
1 CHF4,3199
1 GBP5,2030
100 JPY3,8703

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję