RPP: dynamika PKB w III kw. była zbliżona do II kw.

05.10.2016
Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że dynamika PKB w III kw. była prawdopodobnie zbliżona do wyniku II kw. RPP podtrzymuje, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej – napisano w komunikacie RPP. „Bieżące dane wskazują, że dynamika PKB w III kw. była prawdopodobnie zbliżona do obserwowanej w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem …

Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że dynamika PKB w III kw. była prawdopodobnie zbliżona do wyniku II kw. RPP podtrzymuje, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej – napisano w komunikacie RPP.
„Bieżące dane wskazują, że dynamika PKB w III kw. była prawdopodobnie zbliżona do obserwowanej w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem wzrostów pozostaje stabilnie rosnący popyt konsumpcyjny, wspierany przez systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy, korzystne nastroje gospodarstw domowych oraz wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus”” – napisano w komunikacie.
W ocenie Rady, obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu.
„Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – napisano.
Zdaniem Rady, skala deflacji będzie stopniowo malała.
„W ocenie Rady w najbliższych miesiącach skala deflacji będzie nadal stopniowo malała. Wzrost dynamiki cen będzie wspierany przez stabilny wzrost PKB, następujący w warunkach rosnącej dynamiki wynagrodzeń oraz zwiększonych świadczeń wychowawczych” – dodano.
„W kolejnych kwartałach wzrosnąć powinna również dynamika inwestycji, czemu będzie sprzyjać dobra sytuacja finansowa firm, rosnące wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych oraz stopniowe zwiększanie wykorzystania funduszy unijnych” – dodano.
W załączniku pełna treść komunikatu.
jba/ pud/ asa/


Dodaj komentarz


× sześć = 12

Popularne artykuły