MFW obniża prognozę deficytu finansów publicznych Polski

05.10.2016
MFW pozostawił prognozę deficytu sektora finansów publicznych w 2016 r. na poziomie 2,8 proc. i obniżył ją na 2017 r. do 2,9 proc. z 3,1 proc. wcześniej – wynika z październikowego monitora fiskalnego. W nowej prognozie MFW podnosi natomiast ścieżkę długu publicznego. Poprzednio MFW spodziewał się wyższego deficytu sektora finansów publicznych w 2016 roku, ale …

MFW pozostawił prognozę deficytu sektora finansów publicznych w 2016 r. na poziomie 2,8 proc. i obniżył ją na 2017 r. do 2,9 proc. z 3,1 proc. wcześniej – wynika z październikowego monitora fiskalnego. W nowej prognozie MFW podnosi natomiast ścieżkę długu publicznego.

Poprzednio MFW spodziewał się wyższego deficytu sektora finansów publicznych w 2016 roku, ale wyższych deficytów w kolejnych latach. W kwietniowym monitorze MFW prognozował, że polski deficyt w 2017 r. wzrośnie do 3,1 proc. i 2,8 proc. w 2018 r.
MFW obniżył także ścieżkę deficytów w krajach regionu – obecnie prognozuje, że w 2016 r. deficyt Czech wyniesie 0,6 proc., Węgier 2 proc., Turcji 1,9 proc., a Rumunii 2,8 proc.

ŚCIEŻKA DŁUGU PUBLICZNEGO W GÓRĘ
W porównaniu z kwietniowym raportem, MFW podniósł prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB.
Saldo pierwotne finansów publicznych, tj. po usunięciu kosztów obsługi długu publicznego, pozostaje ujemne w horyzoncie projekcji.
pud/ ana/


Dodaj komentarz


4 + = dwanaście

Popularne artykuły